Dane Firmowe

Hansped Transport i Spedycja A. Hanusiak-Tatarska Spółka Komandytowo-Akcyjna

Chopina 1/IX
40-093 Katowice

Sąd rejestrowy:
SĄD REJONOWY KATOWICE -  WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000959952
NIP: PL9542572720

Wysokość kapitału zakładowego - 100 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego - 100 000,00 zł
Aktualności

2022-03-16

Przekształcenie dotychczasowej Spółki Jawnej na Spółkę Komandytowo-Akcyjną, rejestracja nowej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym